Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Аудио

Зелената сделка и ролята на фермера

Подкаст: Зелената сделка
Разговор с Радан Кънев, български представител в ЕП – Коалиция за демократична България, в групата на ЕНП, участва в комисията по заетост и социални въпроси, по околна среда и обществено здраве, комисията по петиции. 

Прецизно земеделие

Прецизно земеделие
Разговор с главен асистент д-р Звездомир Желев, катедра Фитопатология на Аграрен Университет Пловдив и директор на център за интегрирано управление на болести по растенията към Аграрен Университет Пловдив.