Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Отворена наука

Инициативата научните изследвания и техните резултати под формата на публикации, данни, проби или софтуер да бъдат достъпни за всички, независимо дали са аматьори или професионалисти, се нарича отворена наука. Отворената наука означава прозрачно и достъпно знание, което се споделя в мрежи от изследователи и се развива в колаборация. В основата й стоят принципи за акумулиране на научно знание и осигуряване на обществен достъп до него. Отворената наука предоставя публикации за свободно ползване и насърчава обмен и сътрудничество. 

Форум „Отворена наука“ използва този модерен подход към разпространението на научното знание. В поредица от три открити дискусии ще проследим какво прави науката на полето на селското стопанство, как променя сектора и го превръща в най-динамично модернизиращата се индустрия благодарение на науката и технологиите, как научните изследвания се впрягат в обществена полза, увеличават възможностите за иновации и помагат за разрешаване на глобалните проблеми. 
 

Третото издание на форум "Отворена наука" бе посветено на образованието в помощ на селското стопанство

Тийноватор е национална програма за обучение на 16-17-годишни младежи, доброволна и безплатна. Съществува от 5 години и тази година участниците бяха над 500 от цялата страна. Двама ментори им предават знания и опит по предприемачество и иновации в продължение на 9 месеца за изграждане на меки умения, изготвяне на бизнес планове, оценка на идеи, реализиране на идеите, изготвяне на финансови планове. Учат се на всичко необходимо, за да започнат бизнес веднага с минимален риск от провал.

Второто издание на форум "Отворена наука" бе посветено на иновациите в селското стопанство

Форум „Отворена наука“, инициатива на кампания „Общата селскостопанска политика: Говори науката“, проведе своето второ издание като част от Национален младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес“, организиран от Сдружение „Научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив“ и Фондация Еврика.

Дискусия „Иновации в селското стопанство“

Очаквайте дискусията „Иновации в селското стопанство“, част от форум „Отворена наука“ по време на Националния младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес” – Пловдив. Дискусията ще се проведе онлайн чрез платформата Zoom.

Тема:

Иновации в селското стопанство

Форум „Отворена наука“, посветен на науката в интелигентното селско стопанство на Агра 2023

Форум „Отворена наука“, инициатива на кампания „Общата селскостопанска политика: Говори науката“, проведе своето първо издание на международното земеделско изложение Агра 2023. По темата „Науката в интелигентното селско стопанство“ дискутираха доц. д-р Дарина Заимова, Тракийски университет Стара Загора, координатор на ННП „Интелигентно животновъдство“, доц. д-р Атанас Севов, декан на факултета по агрономство на Аграрен Университет Пловдив, гл. ас. д-р Звездомир Желев, катедра Фитопатология на Аграрен Университет и арх. Мартин Микуш, урбанист. 

Дискусия „Науката в интелигентното селско стопанство“

Очаквайте дискусията „Науката в интелигентното селско стопанство“ по време на Международното земеделско изложение АГРА 2023 в Пловдив, 22 февруари, 11:00-13:00 часа в Зала "Струма", Конгресен център