Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Новини

Еврокомисарят по земеделие Януш Войчеховски пристига в България на 21 май

Еврокомисарят по земеделие Януш Войчеховски пристига в България на 21 май, съобщи председателят на Българската аграрна камара (БАК) Костадин Костадинов. 

Таг

Намалява административната тежест при кандидатстването по интервенциите за обвързана подкрепа в Кампания 2024

Предвидено е опростяване на условията за подпомагане и намаляване на административната тежест при кандидатстването по интервенциите за обвързана подкрепа в Кампания 2024. 

Стартира прием на заявления за подпомагане по интервенции в Стратегическия план за развитие на земеделието

От 15 май 2024 г. Министерството на земеделието и храните стартира прием на заявления за подпомагане по интервенциите – „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“ и „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 – 2027 г.). Земеделските стопани ще могат да очертават площите си по интервенциите за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), заедно със заявленията за подпомагане за директните плащания за кампания 2024. 

Съветът на ЕС прие официално промени в ОСП

Съветът на ЕС прие официално промени в Общата селскостопанска политика, с които се въвеждат по-опростени процедури, намалява се административната тежест и се дава възможност за повече гъвкавост при спазването на някои изисквания, свързани с околната среща. 

Промените отговарят на исканията на фермерите и са свързани с техните протести в различни европейски градове. Те ще осигурят и предвидима рамка за тях.

МЗХ стартира национална информационна кампания за директни плащания 2024

От 13 май до 22 май 2024 г. Министерството на земеделието и храните ще проведе информационна кампания за директни плащания 2024 г. за земеделските производители от цялата страна. Дискутираните теми ще бъдат свързани с новите моменти в условията по интервенциите за директни плащания и подаването на заявления.

Фонд „Земеделие“ одобри 16 млн. лв. в подкрепа на напояването на земеделски култури

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди финансов ресурс в размер до 16 000 000 лв. по схемата на държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ за 2024 г.  Схемата е разработена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.Целта на помощта е подкрепа за земеделски стопани отглеждащи земеделски култури, които по технология на производство изискват напояване, чрез покриване на до 80% от разходите за напояване.

ООН обяви 2026 година за Международна година на жената фермер

Общото събрание на ООН обяви 2026 г. за Международна година на жената фермер. Резолюцията и усилията на правителството на САЩ да генерира подкрепа за нея бяха инициирани от Министерството на земеделието на САЩ и събраха повече от 100 съавтори, подчертавайки глобалното значение на издигането на жените в целия селскостопански сектор.

Стартира кампанията по директни плащания за 2024 г.

Стартира кампанията по директни плащания за 2024 г. Земеделските стопани могат да очертават площите си, заявяват животни и схеми за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Фермерите следва да подават заявленията си, без да ги приключват, в общинските служби по земеделие. Това стана възможно след като от Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания и Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

Служебният кабинет осигури пълния размер на „украинската помощ“ за земеделските стопани

Служебното правителство осигури пълния размер на „украинската помощ“ за земеделските производители. Средствата в размер на близо 300 млн. лв. ще бъдат изплатени до 15 май. Това стана ясно след срещата на премиера Димитър Главчев с представители на бранша. В разговора участваха също вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова и министърът на земеделието и храните Георги Тахов. „Каквото зависи от Министерския съвет ще бъде свършено, за да се спази срокът“, категоричен беше министър-председателят Главчев.