Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 5: Процеси в системите за регенеративно земеделие

Поредица „Ръководство за регенеративно земеделие“

За да могат да изпълняват своите функции, растителните остатъци и покривните култури (наричани още междинни култури) трябва да се управляват правилно.

Директната сеитба без почвено покритие може да има негативни последици дори повече отколкото механичната обработка на почвата. Това е така, защото липсата на почвено покритие засилва уплътняването на почвата, растенията се хранят лошо, а плевелите се разпространяват. Начинът на управление на растителните остатъци при регенеративното земеделие е напълно различен от този при системите, основани на обработка на почвата. Ето защо земеделските стопани, които планират да възприемат технологията, трябва да променят изцяло начина си на мислене.

Поредица „Ръководство за регенеративно земеделие“ за Източна Европа и Централна Азия на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (оригинално заглавие: Conservation Agriculture. Training guide for extension agents and farmers in Easter Europe and Central Asia)

Автори: Сандра Корси и Хафиз Муминджанов

Преведена и адаптирана версия