Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 2: Жизнеспособност на почвата

Поредица „Ръководство за регенеративно земеделие“

Органична материя и органичен въглерод в почвите

Най-показателният елемент за качество на почвата е органичната материя. Това е органичната част, която се състои от мъртви растения и животински остатъци на различна степен на разлагане. Тук не включваме растителна материя, която е жива, не се разлага и се намира на повърхността. Органичната материя съдържа преди всичко органичен въглерод, но също така и макро и микро хранителни вещества, които са ценни за растежа на растенията и малко количество неорганичен въглерод.

Ръководството за регенеративно земеделие съдържа технически насоки за фермери и за експерти, работещи в областта и може да бъде използвано в университетски учебни програми по агрономия. То предоставя технически насоки за устойчиво прилагане на регенеративното  земеделие и конкретни съвети за адаптиране на практики към местните условия.

Поредица „Ръководство за регенеративно земеделие“ за Източна Европа и Централна Азия на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (оригинално заглавие: Conservation Agriculture. Training guide for extension agents and farmers in Easter Europe and Central Asia)

Автори: Сандра Корси и Хафиз Муминджанов

Преведена и адаптирана версия