Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 6: Проектиране на системи за отглеждане на култури за конкретни цели

Поредица „Ръководство за регенеративно земеделие“

Мерките за управление трябва да бъдат насочени към поддържане и подобряване на продуктивността на почвата, като същевременно се използва почвената влага. Покривните култури, заедно с no-till технологията, имат голям потенциал за постигане на тази цел.

Поредица „Ръководство за регенеративно земеделие“ за Източна Европа и Централна Азия на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (оригинално заглавие: Conservation Agriculture. Training guide for extension agents and farmers in Easter Europe and Central Asia)

Автори: Сандра Корси и Хафиз Муминджанов

Преведена и адаптирана версия