Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 3: Принципът но-тил

Поредица „Ръководство за регенеративно земеделие“

Регенеративното земеделие:

  • предотвратява деградацията и ерозията на почвата;
  • възстановява потенциала на почвата и нейната екосистема за агроекологична производителност;
  • създава благоприятен цикъл на развитие на почвата.

Ръководството за регенеративно земеделие съдържа технически насоки за фермери и за експерти, работещи в областта и може да бъде използвано в университетски учебни програми по агрономия. То предоставя технически насоки за устойчиво прилагане на регенеративното  земеделие и конкретни съвети за адаптиране на практики към местните условия.

Поредица „Ръководство за регенеративно земеделие“ за Източна Европа и Централна Азия на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (оригинално заглавие: Conservation Agriculture. Training guide for extension agents and farmers in Easter Europe and Central Asia)

Автори: Сандра Корси и Хафиз Муминджанов

Преведена и адаптирана версия