Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 7: Препоръки за преминаване към регенеративно земеделие

Поредица „Ръководство за регенеративно земеделие“

Регенеративното земеделие изисква много знания и представлява цялостна промяна в модела на земеделие. Ето защо процесът на популяризиране на този метод трябва да бъде придружен от ясна комуникационна стратегия.

Поредица „Ръководство за регенеративно земеделие“ за Източна Европа и Централна Азия на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (оригинално заглавие: Conservation Agriculture. Training guide for extension agents and farmers in Easter Europe and Central Asia)

Автори: Сандра Корси и Хафиз Муминджанов

Преведена и адаптирана версия