Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 4: Оборудване и машини за регенеративно земеделие

Поредица „Ръководство за регенеративно земеделие“

Опитът навсякъде по света показва, че въвеждането на регенеративно земеделие изисква подходящо оборудване на достъпна цена, специално предназначено за сеитба на необработени и мулчирани почви (т.е. при наличие на стърнище и/или покривни култури), както и за контрол и управление на покривните култури и растителните остатъци. Когато новите технологии се разпространяват сред земеделските стопани, условията трябва да са подходящи: ако земеделските стопани искат да възприемат иновациите, те трябва да знаят как да го направят и да могат да следват препоръките. Ако няма машини за безпочвена обработка на почвата или доставчици на услуги, земеделските стопани няма да могат да следват препоръките.

В тази част е описано оборудването, необходимо за управление на плевелите, управление на растителните остатъци и за сеитба без почвообработка/оран.

Поредица „Ръководство за регенеративно земеделие“ за Източна Европа и Централна Азия на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (оригинално заглавие: Conservation Agriculture. Training guide for extension agents and farmers in Easter Europe and Central Asia)

Автори: Сандра Корси и Хафиз Муминджанов

Преведена и адаптирана версия