Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Новини

ЕК: Търговският подход на ЕС открива нови търговски възможности за износителите на селскостопански хранителни продукти

Проучване за оценка на потенциалното въздействие на десет споразумения за свободна търговия (сключени наскоро или в процес на договаряне) потвърждава, че търговският подход на ЕС открива нови търговски възможности за износителите на селскостопански хранителни продукти от ЕС. Участието в преференциални търговски отношения диверсифицира източниците на внос, като по този начин подобрява устойчивостта на веригите за доставки на храни в ЕС.

ЕК представя варианти за намаляване на тежестта за земеделските стопани в ЕС

Европейската комисия изпрати на белгийското председателство документ, в който се очертават първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху плещите на земеделските стопани. В документа са изброени редица краткосрочни и средносрочни действия, които могат да бъдат предприети за постигане на опростяване. Това ще послужи като основа за дискусии и съвместни действия с държавите от ЕС. 

България иска облекчаване на изискванията при екологичните стандарти и условността

Европейската комисия трябва да направи цялостна оценка на законодателството на Зелената сделка и въздействието й върху селското стопанство в ЕС - това е част от позицията на страната ни за предстоящото заседание на Съвета по земеделие и рибарство, която е одобрена на 22 февруари на заседание на Министерски съвет. Срещата на земеделските министри ще се проведе на 26 февруари в Брюксел.

Таг

МЗХ обсъди с бранша бележките на ЕК по първото изменение на Стратегическия план 2023-2027 г.

Екип на Министерство на земеделието и храните обсъди с представители на земеделския бранш и заинтересованите страни бележки от ЕК, свързани с първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитие на селските райони 2023-2027 г.

70% от българите искат да се прекрати индустриалното отглеждане на животни в клетки

Според социологическо проучване на Market Links от 2023 г., малко над две трети от българските граждани смятат, че България трябва да подкрепи постепенното прекратяване на индустриалното отглеждане на животни в клетки в ЕС, и повече от половината биха гласували за политик, който отстоява тази позиция.

Клетъчното отглеждане засяга милиони кокошки носачки, майки прасета, телета, пъдпъдъци, зайци, патици и гъски в индустриални ферми.

МЗХ: България ще прилага дерогация за референтната 2024 г.

Министерство на земеделието и храните изпрати нотификация до Европейската комисия, че ще прилага дерогация за референтната 2024 г. по отношение Регламент (ЕС) 2021/2115 за прилагането на Стандарта за добро земеделско и екологично състояние на земята № 8 „Минимален дял земеделска площ, предназначена за непроизводствени площи или обекти“ (ДЗЕС 8). Дерогацията е валидна за годината на заявяване – 2024 година.

Над 580 изложители на АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2024

Най-голямото изложение за агробизнес, храни и вино ще отвори врати в Международен панаир Пловдив на 20 февруари, вторник. Международните изложби АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2024 ще покажат новостите и тенденциите в земеделието, лозаро-винарската индустрия и хранително-вкусовата промишленост. Участват 580 изложители от 16 държави, разположени на 40 700 квадратни метра изложбена площ, от които 7 палати. Очакват се над 50 000 посетители да разгледат експозициите на открито и закрито.

България ще гласува "въздържал се" в ЕС за растенията, получени чрез нови геномни техники

Позицията на България ще продължи да бъде "въздържал се" за проекта на ЕК за регламент за растенията, получени чрез някои нови геномни техники. 

МЗХ постигна съгласие с земеделски браншови организации

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев постигна съгласие с браншови организации по техните искания. Това стана по време на среща в Министерството с председателя на Сдружение „Обединени земеделски производители“ Венцислав Митков, председателя на Националната асоциация на картофопроизводителите Тодор Джиков, председателя на Националната асоциация на производителите и прерабователите на черупковите плодове Илиас Сарнук, председателя на Съюз на гъбопроизводителите в България Илияна Димитрова и представител от Съюза за развъждане на българските овце и кози Венцислав Евгениев. 

ДФЗ пусна наръчник за кандидатстване в помощ на пчеларите

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи наръчник за кандидатстване и ръководство за подаване на заявление за подпомагане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2024 г. чрез Системата за електрони услуги (СЕУ). Те са създадени за улеснение на земеделските стопани, посочвайки подпомаганите дейности, условията за допустимост, финансовата помощ и конкретни стъпки за подаване на заявление.