Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Какво прави науката за фермера?

Подкаст

- Разговор с Петър Теодосиев, БГ Наука
- Разговор с проф. Даниел Беркманс - Католически университет в Льовен, Белгия и Университет Тенеси, САЩ
- Разговор с Петя Иванова от АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ НО-ТИЛЪРИ
- Разговор с Радан Кънев, български представител в ЕП
- Разговор с Юлиана Николова, директор на Фондация "Център за модернизиране на политики" и Портал "Европа"
- Разговор с проф. Маргарита Карамихова, почетен професор на Великотърновския университет и д-р Илдико Отова, преподавател в департамент „Политически науки“ в НБУ
- Разговор с доц. д-р Дарина Заимова, Тракийски университет - Стара Загора и координатор на ННП "Интелигентно животновъдство"
- Разговор с гл. ас. д-р Звездомир Желев, катедра Фитопатология на Аграрен Университет Пловдив
- Разговор с Тома Стайков, АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ НО-ТИЛЪРИ и арх. Мартин Микуш