Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Новини

Днес отбелязваме Световния ден на храната

По инициатива на Организацията по изхранване и земеделие към ООН Световния ден на храната е учреден, за да бъдат обсъждани глобално темите като изхранването, земеделието, недохранването.

Осигуряването на безопасни, хранителни и устойчиви храни и намаляване на хранителни отпадъци са сред специфичните цели, които си поставя Общата селскостопанска политика.

15 Октомври - Международен ден на жените в селските райони

Тази инициативата започва по време на Конференцията на ООН за жените през септември 1995 година в Пекин, като през 2007 г. 15 октомври е официално обявен за международен ден на жените в селските райони. Отбелязването на празника поставя на фокус ролята на жените в селските райони за развитието на икономиката, производството и сигурността на храните. Инициативата насочва вниманието на правителствата и организации с обществено значение към проблемите на жените в селските райони и насърчава действия в тяхна подкрепа. 

Министерството на земеделието работи за завършване на Стратегическия план в рамките на месец октомври

Министерството на земеделието работи за завършване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) в рамките на месец октомври и неговото прилагане да започне в срок 2023 г. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на заседание на Тематичната работна група посветена на плана, предаде БТА. В дискусията участваха браншови организации и експерти от Министерството на земеделието (МЗм), които представиха напредъка на работата по документа. 

Агронауката на Научната карта на България

Агронауката на Научната карта на България Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ има основната задача да стимулира целенасочени научни изследвания  в областта на селското стопанство, храните и биоикономиката, които ще спомогнат за справяне с трите основни предизвикателства, пред които са изправени тези сектори днес: жизнеспособно производство на храни; устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата и балансирано развитие на биоикономиката.

Обществената консултация по нова директива за здравето на почвите е отворена до 24 октомври

Сред основните цели на Общата селскостопанска политика за периода 2023—2027 г. е насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух, включително чрез намаляване на зависимостта от химикали. Акцентът е поставен върху почвата като един от най-важните природни ресурси, осигуряващ основни хранителни вещества, вода, кислород и подкрепа за растенията.

Тенденциите и предизвикателствата пред реализацията на био продуктите

„Предизвикателствата, които познаваме от България, се споделят до голяма степен и от другите държави членки, включително и такива с голям процент на биологично сертифицирани площи от страните от Централна и Източна Европа”, заяви заместник-министър Събев.

Официално стартира новата Европейска мрежа за ОСП

На 6 октомври в Брюксел, в присъствието на близо 400 участници официално ще бъде открита новата Европейска мрежа за ОСП. На събитието ще присъства еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски, съобщиха от пресцентъра на ЕК, предаде Синор. Денят ще започне с церемонията по връчване на наградите за вдъхновение на заетите в агросектора Rural Inspiration Awards, след което мрежата ще бъде открита. Работни сесии, възможности за работа в мрежа и партньорски обмен ще допълнят дневния ред. Церемониите ще бъдат предавани на живо от 9,30 до 11,30 часа. Уеб стриймингът ще бъде достъпен от акаунтите в социалните медии на EU CAP Network.

Отлагат представянето на актуализирани интервенции в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони

Министерство на земеделието отмени насроченото за 4 октомври провеждане на двадесет и третото заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за период 2023 – 2027, съобщиха от Националната селска мрежа. 

Държавите-членки приеха предложението на ЕК за намаляване прага на остатъчните пестициди в храните

Държавите-членки подкрепиха предложението на Комисията за намаляване на максималните остатъчни нива (МДГОВ) на два неоникотиноидни пестицида, за които е известно, че имат неблагоприятно въздействие върху пчелите, предаде Агрозона. Регламентът ще бъде внесен в Съвета и Парламента, които имат два месеца за реакция. Ако двете институции не се противопоставят, наредбата ще бъде приета в началото на 2023 г.