Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Новини

Министрите на земеделието от ЕС близо до решение „за“генетично редактираните култури

На неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в средата на септември в Прага се е обсъждало решение в подкрепа на прилагането на технологии за генетично редактиране на растенията в сектора, пише https://sciencebusiness.net/. Според източник на изданието от европейските институции, 20 от министрите са били „за“, а 6 са изразили опасения, че е нужно да се приложи подход, който гарантира, че крайният потребител е наясно с промените и са взети всички мерки за безопасност.

Иновации при фъстъци показа Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово

„Открит ден на фъстъци и сусам“ събра на 14 септември производители на двете култури в град Садово, област Пловдив. Сортове на двете култури представиха на семепроизводствените си полета Семенарска къща – Садово и Институтът по растителни генетични ресурси „Константин Малков“ на Селскостопанска академия.

Уникален ОББ агро калкулатор на въглеродните емисии

Калкулаторът е работещо решение за земеделците, с което им се дава възможност за оценка на въздействието върху околната среда и впоследствие да планират мерки за прехода към устойчиво земеделие. Методологията на калкулатора е разработена със съдействието и експертизата на Института по аграрна икономика. Вижте новината на Сайта на ОББ, на която принадлежи цялостното решение като собствено ноу-хау на банката, в помощ на всички представители на земеделския сектор. 

Представят иновативен агро калкулатор на въглеродните емисии

Калкулъторът е работещо решение за земеделците, с което им се дава възможност за оценка на въздействието върху околната среда и впоследствие да планират мерки за прехода към устойчиво земеделие. Методологията на калкулатора е разработена със съдействието и експертизата на Института по аграрна икономика, предаде Институт по аграрна икономика.

Нова мярка по ПРСР с бюджет от 33 млн. евро ще допълни извънредните помощи

Очаква се разработването на нова мярка 22 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ в ПРСР 2014-2020, съобщава Национална селска мрежа, цитирана от Агрозона.

Стопанският факултет към СУ въвежда магистърска програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“

Тази есен към Стопанският факултет на Софийски университет постави началото на Магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“. Програмата е задочна, платена, и протича в два семестъра. Учебните занятия в зала се комбинират с изнесени посещения в реална бизнес среда. В програмата участват преподаватели и експерти от Института за агростратегии и иновации, АгроХъб.БГ, Селскостопанската академия, Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа, Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА и ТехноЛогика.