Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Новини

Европейски зелен пакт: по-устойчиво използване на природните ресурси на растенията и почвите

Днес Комисията прие пакет от мерки за устойчиво използване на ключови природни ресурси, които също така ще укрепят устойчивостта на продоволствените системи и селското стопанство в ЕС.

МЗХ публикува за обсъждане проект на Национален план за развитие на биологичното производство до 2030 г.

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Националния план за развитие на биологичното производство до 2030 г.  Той определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на дългосрочно и устойчиво развитие на биологичното производство в страната, в съответствие с европейското законодателство.

Съветът на ЕС прие позицията на България в защита на производителите на етеричномаслени култури

В последния ден на шведското председателство на Съвета на ЕС държавите членки, на ниво Комитетът на постоянните представители - КОРЕПЕР 1, одобриха законодателно предложение, което запазва досегашния подход за класифициране на етеричните масла.

Използването на торове в ЕС е намаляло с 2,2 процента през 2021 г.

Използването на минерални торове (азотни и фосфорни) в селскостопанското производство в ЕС е намаляло с 2,2 процента на годишна основа до 10,9 млн. тона през 2021 г., което представлява кумулативен спад от 6,4 процента спрямо сравнителния максимум, отбелязан през 2017 година. Това сочат данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани на сайта й. 

ЕС с подкрепа от 430 млн. евро за земеделските производители

Държавите членки на ЕС одобриха представения на 3 май пакет за подпомагане на земеделските стопани в България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия в размер на 100 милиона евро. От тях за България ще бъдат отпуснати 9.77 млн. евро, за Унгария 15.93 млн., за Полша 39.33 млн. евро, за Румъния 29,73 млн. евро и за Словакия 5,24 млн. евро. Земеделските стопани от тези пет държави членки са изправени пред проблеми, свързани с логистичните затруднения вследствие на големия внос на някои селскостопански стоки от Украйна.

Възможностите на технологиите за развитие на устойчиво земеделие бяха обсъдени на форума "Зелена седмица 2023"

Възможностите на технологиите за развитие на устойчиво земеделие и в производството на храни бяха сред обсъдените теми в последния ден на форума "Зелена седмица 2023" ("Green Week 2023") в София. Тридневният форум, посветен на зеления преход в страните от Централна и Източна Европа и енергийната свързаност, зеленото финансиране и иновациите, се организира от dir.bg и 3E News. БТА е медиен партньор на конференцията.

България е поканена за член на най-голямата европейска земеделска организация "Копа-Коджека"

България е поканена да стане пълноправен член на най-голямата организация на земеделските производители в ЕС – "Копа-Коджека", съобщиха от Български фермерски съюз (БФС), който ще представя интересите на родните стопани като член на институцията. По този начин страната ни вече ще има думата в "Копа-Коджека" след борба от повече от 15 години. В нея досега не бяха членове само България и Румъния.

Третото издание на форум "Отворена наука" бе посветено на образованието в помощ на селското стопанство

Тийноватор е национална програма за обучение на 16-17-годишни младежи, доброволна и безплатна. Съществува от 5 години и тази година участниците бяха над 500 от цялата страна. Двама ментори им предават знания и опит по предприемачество и иновации в продължение на 9 месеца за изграждане на меки умения, изготвяне на бизнес планове, оценка на идеи, реализиране на идеите, изготвяне на финансови планове. Учат се на всичко необходимо, за да започнат бизнес веднага с минимален риск от провал.

Ирландия предлага да се унищожат около 200 000 говеда заради борбата с промените на климата

Ирландия обмисля да заколи около 200 000 говеда през следващите три години в опит да постигне целите си в областта на климата и борбата с глобалното затопляне, позовавайки се на вътрешна бележка на земеделското министерство на страната, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Предвиждат се разговори между млекопроизводителите и представители на правителството, каза Пат Маккормак, президент на Ирландската асоциация на доставчиците на млечни продукти.

Работата в мрежа е важна за успешното прилагане на политиката на ЕС за развитие на селските райони

Европейската комисия публикува проучване за приноса на Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР) и Националните селски мрежи (НСМ) за прилагането на политиката на ЕС за развитие на селските райони. Тези две мрежи са довели до по-голямо участие на заинтересованите страни в ежедневното изпълнение на проекти за развитие на селските райони в периода 2014-22 г.