Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

FarmLab: дигитална библиотека

Дигиталната библиотека FarmLab съдържа текстови, аудио и видео материали (с възможност за сваляне) по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

В недалечно бъдеще един прост QR код, отпечатан върху опаковката с мляко, може да дава информация за здравето и благосъстоянието на кравите, които са произвели…
Разговор с Радан Кънев, български представител в ЕП – Коалиция за демократична България, в групата на ЕНП, участва в комисията по заетост и социални въпроси,…
Бързият растеж на глобалното население увеличава нуждите от храна за оцеляването на човечеството. Задоволяването на тази потребност с ограничените ресурси на…
Оранжерийното производство е важна част от икономиката на скандинавските страни, където климатът не е оптимален за производството на хранителни продукти.…
Очаква се до 2050 г. световното население да достигне 9 милиарда души. В свой доклад Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) посочи, че глобалната…
Селското стопанство в Европа е на кръстопът. Всички необходими предпоставки за една устойчива и справедлива система за производство на храни са налице. Хиляди…
Наемните селскостопански работници са жени и мъже, които работят на ниви, овощни градини, оранжерии, животновъдни ферми и цехове за първична обработка за…
Прецизното земеделие обединява селскостопанската индустрия с новите технологии, породени от информационната ера. Интегрираната система за управление на култури…
Разговор с Юлиана Николова, директор на Фондация "Център за модернизиране на политики" и Портал "Европа".

Европа отделя много сериозно внимание на влиянието на селскостопанската практика върху околната среда.

Регенеративното земеделие: предотвратява деградацията и ерозията на почвата; възстановява потенциала на почвата и нейната екосистема за агроекологична…
Разговор с проф. Маргарита Карамихова, почетен професор на Великотърновския университет и д-р Илдико Отова, преподавател в департамент „Политически науки“ в…